Prah skupina

Flavors of Styria

Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., je septembra 2018 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Flavors fo Styria (Okusi Štajerske). Gre za projekt, ki se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Cilj projekta je oblikovati velik integralni turistični produkt, ki enovito promovira štajersko regijo in združuje 12 manjših integralnih turističnih produktov.

V projektu poleg prijavitelja sodeluje še 15 partnerjev. Skupna vrednost projekta je 167.590,50 evra, projekt pa se izvaja do 31. 12. 2021.