Prah skupina

Vseživljenjska karierna orientacija

Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., je od 17. 2. 2012 vpisano v seznam izvajalcev VKO in je prejemnik koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016-2018 v območnih službah Celje, Ptuj in Sevnica.

Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo.

Kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenja veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela izvajamo naslednje delavnice:

a.) DELAVNICA TIPA C1 - KARIERA PO PETDESETEM

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Kariera po petdesetem so osebe, ki so starejše od 50 let. 

Namen delavnice je aktivacija udeležencev pri prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih in alternativnih oblik zaposlovanja. 

Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se izvedejo v štirih dneh, po pet pedagoških ur dnevno. 

b.) DELAVNICA TIPA C2 - UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Učinkovit nastop na trgu dela so neposredno zaposljive osebe iz točke 2 javnega razpisa, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve, vendar pa kljub temu še vedno potrebujejo dodatno pomoč pri ponovni integraciji na trg dela.

Namen delavnice je še povečati učinkovitost nastopa udeležencev na trgu dela ter jih seznaniti z drugačnimi, sodobnejšimi načini iskanja zaposlitve, ki lahko pripomorejo bodisi k aktivnejšemu in bolj učinkovitemu iskanju zaposlitve, bodisi k drugim aktivnostim za graditev njihove karierne poti s ciljem zaposlitve.

Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh, po štiri pedagoške ure dnevno. 

c.) DELAVNICA TIPA D - SVETOVALNICA

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Svetovalnica so dolgotrajno brezposelne osebe, ki se v prvih dvanajstih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb niso uspele zaposliti ter potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir. 

Namen delavnice je udeležencem pomagati prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, jih ozavestiti o omejujočih prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do iskanja zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. 

Trajanje delavnice za udeleženca: 51 skupinskih pedagoških ur in 3 individualne pedagoške ure na udeleženca, skupaj 54 pedagoških ur.