Prah skupina

Erasmus+

V Skupini Prah se zavedamo pomena mednarodnega sodelovanja in izkušenj. Naša Višja strokovna šola Rogaška Slatina je nosilka listine Erasmus, ki našim študentom in osebju omogoča opravljanje obveznosti in pridobivanje novih znanj v tujini.

PIC koda: 914906523
Erasmus+ koda: SI ROGASKA02
Številka Erasmus listine: 273017-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA1-ECHE
Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2014-2020
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus Policy Statement