Prah skupina
Prah skupina združuje različne dejavnosti iz področja izobraževanja, od predšolske vzgoje, poklicnega, strokovnega in srednješolskega izobraževanja do višješolskega in visokošolskega izobraževanja.
Poleg tega pod njihovim okriljem deluje tudi ena največjih slovenskih šol vožnje, kjer dajejo poseben poudarek šoli varne vožnje in celostnemu usposabljanju voznikov.