Prah šola vožnje

Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina

O nas

Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina obstaja od leta 2001, ko je verificirala svoj prvi formalni izobraževalni program (SPI Voznik). V letih, ki so sledila, je šola postopoma dodajala nove izobraževalne programe, skladno s potrebami trga dela in iskalcev ustreznih izobraževanj. Danes se na Srednji strokovni in poklicni šoli izvaja 14 verificiranih izobraževalnih programov na štirih lokacijah - na sedežu šole v Rogaški Slatini in njenih podružnicah v Celju, Ljubljani in Krškem.

Vpis 2024/2025

Vpisi v novo šolsko leto 2024/2025 se začnejo 1. septembra 2024. Za vpis morate osebno priti v referat v času uradnih ur, s seboj pa morate imeti osebni dokument in kopije vseh spričeval vaše srednje šole (vsi letniki in spričevalo o zaključnem izpitu ali maturi). Število prostih vpisnih mest po posameznih programih je objavljeno tukaj. Vpis v šolsko leto 2024/2025 je možen do 31. maja 2025.

Ob vpisu je treba plačati vpisnino in administrativne stroške skladno s cenikom za posamezno izobraževalno leto. V to je všteto osnovno zdravstveno zavarovanje, vpisna dokumentacija, potrdila o vpisu in svetovanje v okviru izobraževalnega procesa.

Izobraževalni programi Srednje strokovne in poklicne šole Rogaška Slatina

Udeleženec se ob vpisu razporedi v izobraževanje skladno s področno zakonodajo. Pri tem se upošteva njegova predhodna izobrazba in možnost priznavanja že opravljenih obveznosti, ki so skladne s tistimi iz izobraževalnega programa, v katerega se vpiše. To pomeni, da udeleženec ni vpisan v določen letnik, ampak v posamezno izobraževalno leto in da lahko izobraževanje po programu zaključi prej, kot je sicer določeno trajanje izobraževanja.

Višina šolnine se zaračuna glede na manjkajoče obveznosti, ki jih mora udeleženec v posameznem izobraževalnem programu še opraviti.

Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina izvaja naslednje javnoveljavne izobraževalne programe:

1. Programi nižjega poklicnega izobraževanja (programi NPI)
2. Programi srednjega poklicnega izobraževanja (programi SPI)
3. Programi srednjega strokovnega izobraževanja (programi SSI)
4. Programi poklicno-tehniškega izobraževanja (programi PTI)
5. Programi poklicnega tečaja (programi PT)


Uradne ure referatov

Referat v Rogaški Slatini:
 • ponedeljek od 8.00 do 12.00
 • torek od 8.00 do 12.00
 • sreda od 12.00 do 17.00
 • četrtek od 8.00 do 12.00
 • petek od 8.00 do 12.00
Za vas smo dosegljivi tudi preko elektronske pošte referat@prah.si in telefonske številke 040 272 332 (Nina).

Referat v Ljubljani:
 • sreda od 16.00 do 18.00
Za vas smo dosegljivi tudi preko elektronske pošte referatljubljana@prah.si in telefonske številke 030 315 314 (Melita).

Referat v Celju:
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00
 • torek od 8.00 do 15.00
 • četrtek od 8.00 do 15.00
 • petek od 8.00 do 15.00
Za vas smo dosegljivi tudi preko elektronske pošte referatcelje@prah.si in telefonske številke 030 315 314 (Melita).

Referat v Krškem:
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00
 • torek od 8.00 do 15.00
 • sreda od 8.00 do 15.00
 • četrtek od 8.00 do 15.00
 • petek od 8.00 do 15.00
Za vas smo dosegljivi tudi preko elektronske pošte referatkrsko@prah.si in telefonske številke 030 467 187 (Maja).

Najnovejši dogodki