Prah šola vožnje

Temeljna kvalifikacija voznik KODA 95

Pridobitev Temeljne kvalifikacije voznik s preizkusom znanja


Termin:

Predavanja:

Izpit:

Lokacija izpita:

Prijava do:

MAJ

sreda, 8.5.2024, ob 16.00

torek, 14.5.2024, ob 16.00

Rog. Slatina ali Celje

torek, 7.5.2024 

JUNIJ

četrtek, 30.5.2024, ob 16.00

četrtek, 6.6.2024, ob 16.00

Rog. Slatina ali Celje

torek, 28.5.2024

JUNIJ

četrtek, 20.6.2024, ob 16.00

četrtek, 27.6.2024, ob 16.00

Rog. Slatina ali Celje

torek, 18.6.2024

JULIJ 

četrtek, 11.7.2024, ob 16.00 

četrtek, 18.7.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 9.7.2024 

AVGUST 

četrtek, 1.8.2024, ob 16.00

četrtek, 8.8.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 30.7.2024 

AVGUST 

četrtek, 22.8.2024, ob 16.00 

četrtek, 29.8.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 20.8.2024 

SEPTEMBER 

četrtek, 12.9.2024, ob 16.00 

četrtek, 19.9.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 10.9.2024 

OKTOBER 

četrtek, 3.10.2024, ob 16.00 

četrtek, 10.10.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 1.10.2024 

NOVEMBER 

torek, 29.10.2024, ob 16.00 

četrtek, 7.11.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

ponedeljek, 28.10.2024 

NOVEMBER 

četrtek, 21.11.2024, ob 16.00 

četrtek, 28.11.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 19.11.2024 

DECEMBER 

četrtek, 12.12.2024, ob 16.00 

četrtek, 19.12.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 10.12.2024 


Predavanja se izvajajo v naših prostorih na Kidričevi ulici 28 v Rogaški Slatini.
Izpit se izvaja v naših prostorih na Kidričevi ulici 28 v Rogaški Slatini ali na Gregorčičevi 4 v Celju.

Informacije in prijave

V program se vpišete s PRIJAVNICO, ki nam jo lahko pošljete na e-naslov koda95@prah.si ali po pošti na naslov Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina.

K prijavi je potrebno priložiti:

 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja ali potrdilo o opravljenem vozniškem dovoljenju,
 • dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija,…).

Za vse informacije smo dosegljivi na:

Organizatorka izobraževanja: Anita Ogrizek, univ. dipl. ekon.
T: 03/819 19 80, M: 051/33 99 88, E: koda95@prah.si

Teoretično usposabljanje

Štiri predavanja po štiri ure:
 • prevoz potnikov,
 • prevoz blaga,
 • tahograf in počitek ter
 • osnove motornih vozil.

Praktični izpit

K praktičnemu izpitu sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje te kategorije. Praktični izpit se opravi, preden kandidat opravlja teoretični del izpita. Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični izpit poteka na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti. Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, zajema znanja in cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Če inštruktor ugotovi, da voznik obvlada vsaj 70% predpisanih vsebin oceni, da je kandidat praktični izpit opravil. 

Teoretični izpit

K teoretičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so že opravili praktični del izpita. Teoretični del izpita je v pisni obliki. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov in sicer so v prvem delu izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori med katerimi je samo eden pravilen, v drugem delu so opisna vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor v tretjem delu pa študija primera. Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk. 

Komisija kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj, uspešno opravijo teoretični in/ali praktični preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo.

TEMELJNA KVALIFIKACIJA VOZNIK KODA 95

koda 95, npk, voznik, temeljna kvalifikacija

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oz. se odloči za izdajo voznikove kartice. Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira. 

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če:

 • Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije). Za dokazilo šteje certifikat NPK voznik.
 • Na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika pa ni bil vpisan v evidenci zbornice. Za dokazilo šteje potrdilo delodajalca.
 • Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006. Za dokazilo šteje ustrezno spričevalo.
 • Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu.

Kateri vozniki ne potrebujejo temeljne kvalifikacije voznik - kode "95"?

 • vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljnenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih oz. pokvarjenih vozil);
 • vozil, ki se ujporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Dodatno


Več informacij o temeljnih kvalifikacijah najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Reference oziroma podjetja, ki nam že zaupajo:

PROKAVAL d.o.o., KVEDER D.O.O., KAASS-AVTO d.o.o., VOC CELJE, d.d., KORATUR d.d., AGM NEMEC d.o.o., DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER s.p., MAGNUM LOGISTIKA d.o.o., JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., TOMAŽ HOHNJEC s.p., BG TRANS d.o.o., EKSTERA, TRGOVINA, PREVOZNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O., VILD, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., ADA-PA, PREVOTNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O., TUR D.O.O., RUDOLF ŠOLINC S.P., MESNINE ŽERAK, D.O.O., ROGATEC, HELIJ D.O.O., DELIKATESA PREMIUM D.O.O., K2 TRADE D.O.O. in mnogi drugi...


Najnovejši dogodki