Prah šola vožnje

Usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali

Smo pooblaščeni izvajalec Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje osnovnih in obnovitvenih usposabljanj s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali ("kartica"). Usposabljanja izvajamo skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 od leta 2014 dalje.

Osnovno usposabljanje
Osnovno usposabljanje je razdeljeno na dva dneva (prvi dan 6 ur (predavanja), drugi dan 1 ura (preizkus znanja)). Udeleženci prejmejo gradivo na predavanjih.

Cena osnovnega usposabljanja je 120 € in vključuje:
  • predavanja vrhunskih strokovnjakov v ustreznih predavalnicah ali na daljavo preko ZOOM,
  • gradivo,
  • pisni preizkus znanja,
  • potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ("kartica"), ki velja 10 (deset) let od datum opravljenega izpita.

Obnovitveno usposabljanje
Obnovitveno usposabljanje pomeni prisotnost na predavanju, ki se lahko izvede na daljavo (udeležba samo na predavanjih brez pisnega preizkusa znanja). Cena obnovitvenega usposabljanja je 60 €.

Vsi, ki so do začetka veljavnosti Uredbe in Pravilnika opravili tečaj in izpit ter pridobili potrdilo o usposobljenosti, morajo najkasneje do 1. julija 2027 opraviti obnovitveno usposabljanje. Na podlagi opravljenega obnovitvenega usposabljanja se jim bo veljavnost potrdila o usposobljenosti podaljšala za 10 (deset) let. Nato morajo ponovno opraviti obnovitveno usposabljanje in si veljavnost potrdila tako podaljšati za naslednjih 10 (deset) let.

Če oseba, ki ima veljavno potrdilo o usposobljenosti, ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred potekom veljavnosti potrdila, mora za ponovno pridobitev potrdila o usposobljenosti opraviti osnovno usposabljanje (torej poslušati predavanja in uspešno opraviti pisni izpit). Enako velja, če potrdila ne bodo obnovljena do 1. julija 2027.


Več informacij dobite na elektronskem naslovu izobrazevanje@prah.si in telefonski številki 051 33 99 88.

Najnovejši dogodki