Prah šola vožnje

Usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali

Smo pooblaščeni izvajalec Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje rednih in obnovitvenih usposabljanj s preizkusom znanja za pridobitev Potrdila za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali ("kartica"). Usposabljanja izvajamo skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 od leta 2014 dalje.

Usposabljanje je razdeljeno na dva dneva (prvi dan 6 ur (predavanja), drugi dan 1 ura (preizkus znanja)). Udeleženci prejmejo gradivo na predavanjih.

Cena rednega usposabljanja je 120 € in vključuje:
- predavanja vrhunskih strokovnjakov v ustreznih predavalnicah
- gradivo
- pisni preizkus znanja
- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ("kartica")

Posamezniki, ki so že opravljali izpit, vendar pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES) leta 2005, lahko pri nas opravijo obnovitveni tečaj (udeležba samo na predavanjih brez pisnega preizkusa znanja). Cena obnovitvenega tečaja je 90 €.

Več informacij dobite na elektronskem naslovu izobrazevanje@prah.si in telefonski številki 051 33 99 88.

Najnovejši dogodki