Prah šola vožnje

Zaposleni

Zaposleni

        Sodelavci našega podjetja se odlikujejo po prijaznosti, dostopnosti predvsem pa po strokovni usposobljenosti.


Leopold Prah, prometni tehnik

predsednik uprave Skupine Prah
direktor Inti Prah, d. o. o.

E: leopold.prah@prah.si
T: +386 3 819 19 80

mag. Igor Prah, univ. dipl. ekon.

izvršni direktor Skupine Prah
predsednik AREME
direktor Prah, d. o. o.
prokurist Inti Prah, d. o. o.

E: igor.prah@prah.si
T: +386 3 819 19 80Nadja Bezenšek, univ. dipl. kom.

ravnateljica SSPŠ in VSŠ Rog. Slatina
vodja projektne pisarne
organizatorka formalnega in neformalnega izobraževanja

E: nadja.bezensek@prah.si
T: +386 40 416 250

Anja Polajžer, mag. posl. ved

vodja administrativnih del
računovodstvo
prokuristka Ic Prah, d. o. o.

E: info@prah.si
T: +386 3 819 19 80
Anita Ogrizek

Anita Ogrizek, univ. dipl. ekon.

pomočnica direktorja Inti Prah, d. o. o.
organizatorka neformalnega izobraževanja
šola vožnje
prokuristka Inti Prah, d. o. o.

E: solavoznje@prah.si
T: +386 51 33 99 88

Irena Prah, dipl. upr. org.

organizatorka neformalnega izobraževanja
šola vožnje
prokuristka Ic Prah, d. o. o.                                                                                          

E: irena.prah@prah.si
T: +386 3 819 19 80

Kristjan Krhlanko, inž. str.

strokovni vodja šole vožnje Inti Prah, d. o. o.
vodja podružnice šole vožnje Posavje
učitelj vožnje in predpisov kategorije B

E: kristjan.krhlanko@prah.si
T: +386 31 56 41 47

Robert Mašera, mag. posl. ved

ocenjevalec Temeljne kvalifikacije Voznik
predavatelj
trener varne vožnje

E: robert.masera@prah.si
T: +386 30 661 556

Nina Šket, univ. dipl. inž. str.

organizatorka formalnega izobraževanja
vodja referata SSPŠ Rogaška Slatina

E: referat@prah.si
T: +386 40 272 332

Maja Cirnski, dipl. soc. del.

organizatorka formalnega in neformalnega izobraževanja
šola vožnje                                                                 

E: maja.cirnski@prah.si
T: +386 30 467 187

mag. Melita Švajger, univ. dipl. ekon.

organizatorka formalnega in neformalnega izobraževanja
šola vožnje                                                                                          

E: melita.svajger@prah.si
T: +386 30 315 314

Igor Lesjak, obdelovalec lesa, voznik

učitelj praktičnega pouka Temeljne kvalifikacije Voznik                                                                                       

E: igor.lesjak@prah.si
T: +386 40 97 97 96

Najnovejši dogodki