Prah šola vožnje

Zaposleni

Zaposleni

Sodelavci našega podjetja se odlikujejo po prijaznosti, dostopnosti predvsem pa po strokovni usposobljenosti.

UPRAVA

Predsednik uprave: Leopold PRAH, prometni tehnik

Prokurist INTI PRAH d.o.o.

E-mail: leopold.prah@prah.si
Telefon: +386 03 818 19 80

Član uprave: Robert MAŠERA, mag. posl. ved

Direktor INTI PRAH d.o.o., prokurist IC Prah, d.o.o., vodja dejavnosti šole vožnje, predavatelj

E-mail: robert.masera@prah.si
Telefon: +386 30 66 15 56

Član uprave: mag. Igor PRAH, univ. dipl. ekon.

Direktor IC Prah, d.o.o., Predsednik AREME, ravnatelj VSŠ in SSP šole Rogaška Slatina, predavatelj

E-mail: igor.prah@prah.si
Telefon: +386 03 818 19 80

Anja Polajžer, mag. posl. ved

Vodja administrativnih del, računovodstvo

E-mail: info@prah.si
Telefon: +386 03 81 81 980
Lucija Kalem

Lucija KALEM, dipl. inž. log. (UN)

Organizatorka neformalnega izobraževanja, šola vožnje

E-mail: solavoznje@prah.si
Telefon: +386 51 339 988

Nina ŠKET, univ. dipl. ing. strojništva

Organizatorka formalnega izobraževanja                                                                                                                   Referat - formalno izobraževanje

E-mail: referat@prah.si
Telefon: +386 40 27 23 32

Nadja Bezenšek, univ. dipl. komunikol.

Vodja projektne pisarne                                                                                                     
Referat p.š. Ljubljana – formalno izobraževanje

E-mail: nadja.bezensek@prah.si
Telefon: +386 30 31 53 14
  

Najnovejši dogodki