Prah šola vožnje

Redno usposabljanje poklicnih voznikov KODA 95

Redno usposabljanje poklicnih voznikov KODA 95

Termini rednih usposabljanj za poklicne voznike (podaljšanje kode 95):

Podaljšanje kode za leto 2024:
  • sobota, 2.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
  • sobota, 9.3.2024, ob 7.00, Krško
  • nedelja, 17.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
  • sobota, 23.3.2024, ob 7.00, Celje
  • sobota, 30.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2023:
  • sobota, 9.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2022:
  • nedelja, 10.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2021:
  • sobota, 16.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2020:
  • nedelja, 24.3.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina

Namen rednega usposabljanja in izobraževanja poklicnih voznikov


Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se le na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša koda za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. kandidati se morajo udeležiti 5 predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj. Po vsakem predavanju kandidati dobijo potrdilo s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Vsebina predavanja je določena s strani ministrstva za infrastrukturo. Ko zberejo 5 takšnih potrdil, zadnji izvajalec izda spričevalo s katerim na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje kode “95”.

Potek rednega usposabljanja in izobraževanja


Obvezna je udeležba na seminarjih, kjer bodo vozniki seznanjeni o novostih na področju cestnega prometa s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva.

Program rednega usposabljanja temelji na katalogu znanj za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov določenih v Pravilniku o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Ta program določa Ministrstvo za promet.

Voznik, ki bo opravil predpisan obseg ur rednega usposabljanja, bo prejel spričevalo o rednem usposabljanju, na osnovi katerega si bo podaljšal veljavnost kode Evropske unije (″95″) za nadaljnjih pet let.

Prvo podaljšanje se prične z naslednjim letom po pridobitvi (Primer: veljavnost kode do 10.09.2024, kandidat se udeleži predavanj od 2020–2024).

Informacije in prijave


V program rednega usposabljanja se lahko vpišete v referatih Izobraževalnega centra PRAH v Celju na Gregorčičevi 4, v Ljubljani na Središki ulici 4, v Leskovcu pri Krškem - Žadovinek 36, na Ptuju -  Potrčeva 15 ali v Rogaški Slatini na Kidričevi ulici 28. Prijavnico pa nam lahko pošljete tudi po pošti na naslov PRAH d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na e-naslov koda95@prah.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na 051 33 99 88.


PRIJAVA IN VSE DODATNE INFORMACIJE:

T: 03/819 19 80, M: 051/33 99 88, E: koda95@prah.si

E-prijava: TUKAJ


Podjetja, ki nam že zaupajo:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., GE-MI, transportne storitve, d.o.o., GIC GRADNJE d.o.o., HRIB d.o.o.,
KIT-AK, gradnje, d.o.o., Žarn Krško d.o.o., TRANSPORT BIRO d.o.o., OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., JANČIČ International transport d.o.o., KEA, d.o.o., VOC CELJE, d.d., CPG, d.d., TALUM SERVIS IN INŽENIRING d.o.o., JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., AGM NEMEC d.o.o., SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE,
ASFALTI PTUJ d.o.o., DINOS d.d., T&M d.o.o., POLJE-DOM d.o.o., DAKA d.o.o., VOC KOMUNALA d.o.o.,
DARS d.d., AVTOPARK d.o.o., CAMINO d.o.o., MAGNUM LOGISTIKA d.o.o., OBRTNA ZBORNICA ORMOŽ,
AVTOLINE d.o.o. in mnogo drugih.

Najnovejši dogodki