Prah šola vožnje

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Razvijamo odlične kadre v logistiki. Od "šoferja" do logista managerja! Skupina Prah

POSLANSTVO


Izvajanje formalnih izobraževalnih programov iz logistične in prometne stroke, seminarjev, predavanj, konferenc s področja logistike in prometa v konceptu vseživljenjskega učenja. Z izkušenimi sodelavci, ki imajo bogate praktične delovne izkušnje iz področja logistike in prometa in so vpeti v lokalno okolje, vsem našim udeležencem zagotavljamo visoko strokovno zanje, zaposljivost in samoiniciativnost za ustanavljanje lastnih podjetij. Sodelovali bomo v razvojnih projektih podjetij in drugih izobraževalnih inštitucij v lokalnem okolju in v projektih, ki jih razpisujejo pristojna ministrstva.

VIZIJA


Postati najbolj praktično naravnana izobraževalna organizacija  s področja logistike in prometa v Sloveniji in širše, ki izvaja program glede na aktualne potrebe v domačem in mednarodnem okolju.


VREDNOTE

Kakovost – Izobraževalni center Prah nudi kakovostne programe izobraževanja in usposabljanja, za izvedbo katerih uporablja sodobne učne metode in nadstandardno opremo.

Strokovnost – Naši zaposleni in predavatelji v različnih programih so ustrezno usposobljeni na svojih področjih in se nenehno strokovno izpopolnjujejo.

Napredek – Izobraževalni center Prah sledi trendom in potrebam trga dela in udeležencev ter skrbi za širitev ponudbe podjetja in vpeljavo različnih novosti v izobraževalni proces.

Prijaznost – Zaposleni in sodelavci podjetja Prah izobraževalnega centra smo prijazni in strpni med sabo in do naših slušateljev.

Dostopnost – Zaposleni in sodelavci podjetja Prah izobraževalnega centra smo vedno dostopni in prilagodljivi za želje naših slušateljev.

Sodelovanje – V Izobraževalnem centru Prah spoštujemo mnenje drugih, ker verjamemo, da je timsko delo učinkovitejše.

Najnovejši dogodki