Prah šola vožnje

Najhitreje do izpita

Si opravil / a

ZDRAVNIŠKI PREGLED?

Medicina dela

Kaj pa

PRVO POMOČ?

Rdeči križ


In

CPP

Poslovalnice INTI Prah

preveri tukaj Prijavi se

Kako do izpita

kako do izpita
V procesu usposabljanja za voznike motornih vozil morajo kandidati opraviti naslednje:
 • teoretični del usposabljanja (tečaj CPP),
 • zdravniški pregled,
 • tečaj in izpit iz prve pomoči,
 • izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra,
 • praktični del usposabljanja (ure vožnje) in
 • izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra.

Pridobitev zdravniškega spričevala je pogoj za vpis v šolo vožnje.

Teoretični del usposabljanja (tečaj CPP)

Teoretični del usposabljanja (tečaj CPP) kandidati opravljajo v sodobnih multimedijsko opremljenih predavalnicah šole vožnje Inti Prah.

Tečaji CPP se organizirajo v dopoldanskem in popoldanskem času v vseh podružnicah šole vožnje Inti Prah.
Naslednji termini začetkov CPP tečajev so objavljeni tukaj.

Tečaje CPP izvajajo naši učitelji predpisov, ki so strokovno usposobljeni, prijazni in dostopni, imajo pa tudi pedagoško-andragoško izobrazbo:
 1. Maja Cirnski
 2. Aleksander Čujež
 3. Cvetka Feldin
 4. Silvo Iljaš
 5. Kristjan Krhlanko
 6. Jurij Kučič
 7. Robert Mašera
 8. Anita Ogrizek
 9. mag. Igor Prah
 10. Boštjan Štarkl
 11. Nasti Štefančič
 12. Melita Švajger

Opravljen teoretični del usposabljanja je trajen.

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled za vse kategorije opravite pri pooblaščenem zdravniku medicine dela po vaši izbiri. Potrdilo o zdravniškem pregledu velja 3 leta.

Tečaj in izpit iz prve pomoči

Tečaj iz prve pomoči organizira Rdeči križ. Izpit se opravlja pred komisijo Rdečega križa in nima časovne omejitve.

Teoretični del izpita pred komisijo izpitnega centra (CPP testi)

Kandidati se na teoretični del izpita prijavijo na upravni enoti. Za prijavo potrebujejo:
 • veljaven osebni dokument,
 • evidenčni karton vožnje,
 • veljavno zdravniško spričevalo in
 • potrdilo o opravljenem tečaju in izpitu iz prve pomoči.

Ob prijavi morajo plačati določeno pristojbino. 

Praktični del usposabljanja (ure vožnje)

Praktično usposabljanje z vozilom kandidati pričnejo po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju in preizkusu znanja iz teoretičnega dela programa.

Kandidati morajo imeti med praktičnim usposabljanjem pri sebi:
 • evidenčni karton vožnje,
 • veljaven osebni dokument in
 • zdravniško spričevalo.

V šoli vožnje Inti Prah se praktičen del usposabljanja izvaja na sodobnih vozilih vrhunskih znamk MERCEDES, MAN, VOLKSWAGEN, YAMAHA, TOMOS in PIAGGIO.

Ekipo 14 učiteljev vožnje odlikujejo strokovnost, izkušenost, prijaznost in dostopnost. Vsi se redno strokovno usposabljajo in skrbijo, da so seznanjeni z najnovejšimi trendi pri usposabljanju bodočih voznikov. Tako bo vaša pot do vozniškega znanja prijetna in krajša.

Praktični del izpita pred komisijo izpitnega centra

Kandidati se po opravljenem programu praktičnega usposabljanja na praktični del izpita prijavijo na upravni enoti. Za prijavo potrebujejo:
 • veljaven osebni dokument,
 • evidenčni karton vožnje in
 • veljavno zdravniško spričevalo.

Ob prijavi morajo plačati določeno pristojbino.

Najnovejši dogodki