Prah šola vožnje

Redno usposabljanje poklicnih voznikov (podaljšanje kode 95)

Redno usposabljanje poklicnih voznikov KODA 95

Termini rednih usposabljanj za poklicne voznike (podaljšanje kode 95):

Podaljšanje kode za leto 2024:
 • sobota, 20.7.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 3.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 10.8.2024, ob 7.00, Celje
 • nedelja, 11.8.2024, ob 7.00, Krško
 • sobota, 24.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 31.8.2024, ob 7.00, Celje
 • nedelja, 8.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 14.9.2024, ob 7.00, Celje
 • sobota, 21.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 28.9.2024, ob 7.00, Krško
 • nedelja, 29.9.2024, ob 7.00, Ptuj
Podaljšanje kode za leto 2023:
 • nedelja, 21.7.2024, ob 7.00, Celje
 • sobota, 10.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • nedelja, 1.9.2024, ob 7.00, Celje
 • nedelja, 15.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2022:
 • nedelja, 21.7.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 17.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • nedelja, 25.8.2024, ob 7.00, Celje
 • nedelja, 22.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2021:
 • sobota, 27.7.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • nedelja, 18.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 7.9.2024, ob 7.00, Celje
 • sobota, 14.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
Podaljšanje kode za leto 2020:
 • sobota, 20.7.2024, ob 7.00, Celje
 • nedelja, 28.7.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 24.8.2024, ob 7.00, Celje
 • sobota, 31.8.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina
 • sobota, 21.9.2024, ob 7.00, Rogaška Slatina

Namen rednega usposabljanja in izobraževanja poklicnih voznikov:


Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se le na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša koda za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. Kandidati se morajo udeležiti 5 predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj v petih letih. Po vsakem predavanju kandidati dobijo potrdilo, s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Vsebina predavanja je določena s strani ministrstva za infrastrukturo. Ko kandidat zbere 5 potrdil, zadnji izvajalec izda spričevalo, s katerim kandidat na upravni enoti poda vlogo za podaljšanje kode “95”.

Potek rednega usposabljanja:


Obvezna je udeležba na predavanjih, kjer so vozniki seznanjeni z novostmi na področju cestnega prometa s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva.

Program rednega usposabljanja temelji na katalogu znanj za pridobitev Temeljne kvalifikacije Voznik motornih vozil v cestnem prometu, določenih v Pravilniku o vsebini, načinu in postopku pridobitve Temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Ta program določa Ministrstvo za infrastrukturo.

Prvo podaljšanje se prične z naslednjim letom po pridobitvi temeljne kvalifikacije (Primer: veljavnost kode do 10.9.2024, kandidat se udeleži predavanj od 2020–2024).


Informacije in prijave:


Na redno usposabljanje se lahko prijavite osebno v naših poslovnih enotah v Rogaški Slatini, Celju, Krškem, Ljubljani ali na Ptuju. Lahko nam pošljete prijavnico na elektronski naslov koda95@prah.si, nas za prijavo pokličete na telefonsko številko 051 33 99 88 ali pa izpolnite obrazec za e-prijavo.

Na vaša vprašanja bo odgovorila naša sodelavka Anita Ogrizek, organizatorka neformalnih usposabljanj.

Zaupajo nam že:

Kobal transporti, d.o.o., Prevozi Maček, d.o.o., Špedicija Goja, d.o.o., Reja transport, d.o.o., Semenič transport, d.o.o., Novak trans, d.o.o., Easytrans, d.o.o., Draganović, d.o.o., KAASS-Avto, d.o.o., VOC Celje, d.o.o., AGM Nemec, d.o.o., Flücher turizem, d.o.o., Magnum logistika, d.o.o., Eurotek, d.o.o., Intralog, d.o.o., Tur, d.o.o., DARS, d.d., Avtoline, d.o.o., Kostak, d.o.o., Žarn, d.o.o., Nivo Eko, d.o.o., Fijavž Logistics, d.o.o., Silo Jeličić, d.o.o., Perutnina Ptuj, d.d., Prevozništvo Daniel Fijavž, d.o.o., Klemen Piškur, s.p., Talum, d.d. in mnogi drugi.

Najnovejši dogodki