Prah šola vožnje

AREMA - Visoka šola za logistiko in management

AREMA - Visoka šola za logistiko in management

AREMA - Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina, je zasebna, mednarodno orientirana in najbolj praktično naravnana zasebna visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja z managementom na področju logistike kot najpomembnejšim gradnikom trajnostnega regionalnega razvoja. 

Študij na AREMI izvajamo s sodobnimi didaktičnimi metodami, z individualnim pristopom v novih, svetlih in za študij in delo prijetnih prostorih. Naši učitelji so v svetu in Sloveniji priznani strokovnjaki s področja ekonomije, prava, informatike, psihologije, varstva okolja, managementa, transporta, logistike in mednarodnega razvoja. Študijski program je koncipiran interdisciplinarno, praktično, brez balasta in ponuja znanja, ki so uporabna v praksi in zaželena s strani delodajalcev.

Študij se izvaja v frontalni obliki, kar pomeni, da potekajo predavanja posameznih predmetov zaporedno (izvedba predavanja za posamezni predmet, čemur sledi izpit) in obvezna praksa tekom celega leta (študijsko delo v podjetjih). Na predavanjih sodelujejo številni gostujoči predavatelji iz Slovenije, Evrope in širše. Šola organizira tudi strokovne ekskurzije, ki so dobrodošla dodana vrednost na poti k nazivu diplomiran/a managerji/ka transportne logistike.

Glavne prednosti študija na AREMI:

  • predavatelji so priznani strokovnjaki s področja gospodarstva in negospodarstva,
  • predmetnik je praktično in uporabno naravnan,
  • predavanja se izvajajo med vikendi,
  • študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov (vsaka teorija se aplicira v praksi),
  • diplomanti so visoko zaposljivi,
  • pretok znanja od predavatelja do študenta je neposreden (majhne študijske skupine, individualen pristop),
  • mednarodna primerljivost (prehodnost in nadaljevanje študija).

Več informacij najdete na spletni strani www.arema.si, z veseljem pa vam bomo na vaša vprašanja odgovorili tudi preko elektronske pošte info@arema.si ali telefonske številke 040 416 250.


Najnovejši dogodki