Prah šola vožnje

Atena - učna pomoč

ATENA - Izvajanje promocije, animacije in učne pomoči 2018-2022

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina sodeluje v projektu ATENA - Izvajanje promocije, animacije in učne pomoči 2018-2022, ki ga vodi Šolski center Novo mesto. 

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem učne pomoči.

Aktivnosti projekta so razdeljene v tri skupine:
1. Promocijske aktivnosti vključujejo izvedbo promocijskih dogodkov v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (zbornicami, delodajalci, območnimi službami za zaposlovanje, šolami …) ter informiranje o izobraževalnih programih in izvajalcih teh programov v statistični regiji.
2. Animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov.
3. Brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite do uspešnega zaključka šolanja.

V Srednji strokovni in poklicni šoli Rogaška Slatina nudimo brezplačno učno pomoč, ki vključuje razlago in utrjevanje učne snovi. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi.

Projekt traja od leta 2018 do leta 2022.

Za več informacij o projektu se obrnite na našo projektno pisarno:
T: +386 40 416 250
E: nadja.bezensek@prah.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

        

Najnovejši dogodki