Prah šola vožnje

Flavors of Styria

Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., je septembra 2018 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Flavors fo Styria (Okusi Štajerske). Gre za projekt, ki se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Cilj projekta je oblikovati velik integralni turistični produkt, ki enovito promovira štajersko regijo in združuje 12 manjših integralnih turističnih produktov.

V projektu poleg prijavitelja sodeluje še 15 partnerjev. Skupna vrednost projekta je 277.333,10 evra, projekt pa se izvaja do 31. 8. 2020.

19. decembra 2019 smo pod mariborskim Pohorjem organizirali predbožični Dan odprtih vrat, kjer smo javnosti predstavili Okuse Štajerske. Skozi dogodek so nas popeljali mag. Igor Prah, direktor prijavitelja Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Dominik Dukarič, direktor Marture, in vodja projekta doc. dr. Patricija Jankovič.

       

17. januarja pa smo organizirali tiskovno konferenco, na kateri smo širši javnosti in novinarjem predstavili projekt, dosedanje rezultate in načrte za prihodnost.

          

Več o projektu lahko izveste v naši projektni pisarni:
T: +386 40 416 250
E: nadja.bezensek@prah.si


Projekt Flavors of Styria sofinancirata Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.eu-skladi.si).

    

Najnovejši dogodki