Prah šola vožnje

Učitelji vožnje in predpisov

Učitelji vožnje in predpisov

Naše PREDNOSTI so vaše KORISTI!

Učitelji vožnje in učitelji predpisov naše šole vožnje se odlikujejo po prijaznosti, dostopnosti, predvsem pa po strokovni usposobljenosti. Učitelji vožnje imajo opravljeno šolo varne vožnje pri Akademiji dobre vožnje, učitelji predpisov pa imajo poleg strokovne izobrazbe opravljene tudi pedagoško-andragoške izpite. Pri poučevanju predpisov in vožnje uporabljajo sodobne metode in opremo (tablice itd.). Tako pripravljeni znajo poskrbeti, da je vaša pot do vozniškega znanja bolj prijetna.


Leopold Prah

direktor šole vožnje Prah
učitelj vožnje kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
učitelj cestno-prometnih predpisov

M: +386 41 61 48 59
E: leopold.prah@prah.si

Kristjan Krhlanko

strokovni vodja šole vožnje
učitelj vožnje in predpisov kategorije B
trener varne vožnje vozil kategorije B

M: +386 31 56 41 47
E: kristjan.krhlanko@prah.si


Igor Prah

prokurist šole vožnje Prah
učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
učitelj cestno-prometnih predpisov

M: +386 41 34 97 97
E: igor.prah@prah.si

Ladislav Barić

učitelj vožnje vozil kategorije A in B

M: +386 30 46 71 88
E: ladislav.baric@prah.si

Maja Cirnski

učiteljica predpisov vozil kategorije B

M: +386 30 46 71 87
E: maja.cirnski@prah.si

Aleksander Čujež

učitelj vožnje in predpisov vozil kategorije B

M: +386 41 38 36 10
E: aleksander.cujez@prah.si

Cvetka Feldin

učiteljica vožnje vozil kategorije A in B in predpisov vozil kategorije B
trenerka varne vožnje vozil kategorije B

M: +386 31 60 01 62
E: cvetka.feldin@prah.si

Silvo Iljaš

učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C in C+E, D
učitelj predpisov

M: +386 41 40 29 74
E: silvo.iljas@prah.si

Maks Knez

učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E

M: +386 40 52 51 98
E: maks.knez@prah.si

Bojan Kos

učitelj vožnje vozil kategorij A, A1, A2, B, C, C+E, D1, D

M: +386 31 34 46 48
E: bojan.kos@prah.si

Jure Kučič

učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E
učitelj cestno-prometnih predpisov  
trener varne vožnje vozil kategorij A in B

M: +386 41 71 29 80
E: jure.kucic@prah.si
Robi MAŠERA

Robert Mašera

učitelj cestno-prometnih predpisov  
trener varne vožnje kategorij A in B

M: +386 30 66 15 56
E: robert.masera@prah.si

Iztok Strašek

učitelj vožnje vozil kategorije B

M: +386 40 32 94 23
E: iztok.strasek@prah.si

Boštjan Štarkl

učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D1 in D
učitelj predpisov vseh kategorij

M: +386 41 73 43 89
E: bostjan.starkl@prah.si

Nasti Štefančič

učiteljica vožnje in predpisov vozil kategorije B

M: +386 40 41 62 21
E: nasti.stefancic@prah.si

Melita Švajger

učiteljica predpisov vozil kategorije B

M: +386 30 315 314
E: melita.svajger@prah.si

Dušan Žvab

učitelj vožnje vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E

M: +386 40 67 78 58
E: dusan.zvab@prah.si

Najnovejši dogodki