Prah šola vožnje

Trening varne vožnje

Trening varne vožnje

Komu je namenjen trening varne vožnje?

Trening varne vožnje je namenjen vsem voznikom, ki želijo spoznati obnašanje svojega vozila v nevarnih situacijah ter se naučiti pravilnega ukrepanja. Poleg pridobljenega znanja je trening tudi zanimiva izkušnja, ki se vam lahko vedno obrestuje.

Trening varne vožnje izvajamo za osebna in tovorna vozila.

Potek treninga varne vožnje

Trening varne vožnje traja predvidoma od 7.00 do 15.00 ure. Program se prične s teoretičnim delom, kateremu sledi prvi del vaj na poligonu. Okoli 12.00 ure je enourni premor, nato pa se trening nadaljuje z drugim delom praktičnega programa na poligonu. Ob zaključku sledi še kratek povzetek ter podelitev potrdil udeležencem.

Udeleženci trening opravljajo z lastnim vozilom, razen pri praktičnih vajah, kjer se uporablja specializirano vozilo, ki simulira odnašanja zadka vozila (vrtljiva zadnja kolesa).

Predavanja in praktični del treninga varne vožnje vodijo prijazni in izkušeni predavatelji in učitelji vožnje z licenco za trenerja varne vožnje našega izobraževalnega centra.

Kraj izvedbe programa 

Trening varne vožnje izvajamo na 3 poligonih po Sloveniji:

 • Ljubečna pri Celju,
 • RaceLand Krško,
 • Center varne vožnje Murska Sobota.

Vsebina programa

Program vsebuje naslednje sklope:

Teoretični del:
 • tehnične osnove in delovanja fizikalnih zakonitosti pri vožnji,
 • tehnika zaviranja v sili in
 • možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za zanašanje vozila na ovinku.

 Praktični del:
 • osnove pravilnega upravljanja vozila,
 • tehnike zaviranja,
 • zaviranje na različnih podlagah,
 • vožnja skozi zavoje,
 • izogibanje oviri,
 • test varnostne razdalje in
 • simulacija odnašanja zadka vozila (specializirano vozilo z vrtljivimi zadnjimi kolesi).

Informacije in prijave

Za več informacij in prijavo na trening varne vožnje se obrnite na Majo Cirnski: 


       

Najnovejši dogodki