Prah šola vožnje

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko

Veljavno tuje vozniško dovoljenje lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje:
  • tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot 6 mesecev ali
  • državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev.

Postopek zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za slovenskega

Imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja mora:
  • na upravni enoti zaprositi za »Vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja«,
  • opraviti zdravniški pregled pri medicini dela in
  • opraviti praktični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra.

Nato se imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, zamenja za slovensko vozniško dovoljenje. Zamenjavo lahko opravite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Izjeme:

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, ki stalno ali začasno prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, lahko brez opravljanja vozniškega izpita in predložitve zdravniškega spričevala zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje.

Najnovejši dogodki