Prah šola vožnje

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Komu je namenjeno dodatno usposabljanje za varno vožnjo?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Potrdilo o uspešno zaključenem programu

Po zaključenem programu prejmete potrdilo o uspešno zaključenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, ki velja šest mesecev.

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave v obsegu 12 pedagoških ur in obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu.

Praktični del se izvede v obliki vadbe varne vožnje na poligonu z vozilom udeleženca usposabljanja in traja 6 pedagoških ur.

Cena dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?

Cena dodatnega usposabljanja za varno vožnjo znaša 350,00 evrov.


Informacije in prijave:

M: 030 467 187

Najnovejši dogodki