Prah šola vožnje

Razpis za predavatelje

Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina je v zadnjih letih pridobila precej novih izobraževalnih programov, ki zahtevajo strokovno usposobljene predavatelje. K sodelovanju vabimo predavatelje za naslednja predmetna področja:

  • Enopredmetni učitelj matematike z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Enopredmetni učitelj fizike z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj slovenščine z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj umetnosti z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj psihologije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj sociologije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj kemije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj biologije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
Vlogo in življenjepis pošljite na referat@prah.si. Za več informacij smo dosegljivi v delovnem času na elektronskem naslovu referat@prah.si in telefonski številki 040 272 332.

Najnovejši dogodki