Prah šola vožnje

Razpis za predavatelje

Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina je v zadnjih letih pridobila precej novih izobraževalnih programov, ki zahtevajo strokovno usposobljene predavatelje. K sodelovanju vabimo predavatelje za naslednja predmetna področja:

  • Učitelj strokovnih predmetov za program Strojni tehnik
  • Učitelj umetnosti z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj psihologije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI
  • Učitelj kemije z opravljenim strokovnim izpitom in PAI

Vlogo in življenjepis pošljite na referat@prah.si. Za več informacij smo dosegljivi v delovnem času na elektronskem naslovu referat@prah.si in telefonski številki 040 272 332.

Višja strokovna šola Rogaška Slatina pa vabi k sodelovanju predavatelje z veljavnim imenovanjem v višješolskega predavatelja za višješolski študijski program Logistično inženirstvo. Vlogo, življenjepis in kopijo veljavnega imenovanja pošljite na vssreferat@prah.si. Za več informacij smo dosegljivi v delovnem času na elektronskem naslovu vssreferat@prah.si in telefonski številki 040 416 250.

Najnovejši dogodki