Prah šola vožnje

Temeljne kompetence v Posavju 2023-2029

Temeljne kompetence v Posavju 2023-2029

V podjetju Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., smo z našo podružnico Krško bili uspešni na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za izvajanje projekta Temeljne kompetence v Posavju 2023–2029. Pod okriljem vodilnega partnerja Ljudske univerze Krško bomo do 30.6.2029 izvajali brezplačne izobraževalne programe za prebivalce v regiji Posavje.

Namen projekta:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta:
Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina: 
Ciljna skupina v projektu so odrasli, posebno pozornost bomo namenili posameznikom, ki so:
  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj);
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
  • tujci,
  • osebe na prestajanju zaporne kazni.
Načrtovani kazalniki:
V konzorciju bomo v času trajanja projekta izvedli 203 programe izobraževanja in usposabljanja, od tega 19 javnoveljavnih, na ravni projekta predvidevamo 2.392 vključitev, od tega bo 1.872 udeležencev takšnih, ki bodo v operacijo vstopili prvič.

Načrtujemo, da bo Prah, d.o.o., podružnica Krško, izvedel 49 programov, omogočil 60 kandidatom udeležbo na izpitih ter vključil 436 novih udeležencev.

Trajanje projekta:
Od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.

Vrednost projekta za konzorcij:
1.378.360,15 evra

Kontakt, prijave in več informacij:
Nadja Bezenšek, telefon 040 416 250, elektronski naslov izobrazevanje@prah.si.

Partnerji in izvajalci programov:
Informacije o financiranju:
Programi v projektu Temeljne kompetence v Posavju so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Spletna stran evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si

Operacija je sofinancirana v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Najnovejši dogodki