Prah šola vožnje

Temeljna kvalifikacija Voznik motornih vozil v cestnem prometu (KODA 95)

Termin:

Predavanja:

Izpit:

Lokacija izpita:

Prijava do:

JULIJ 

četrtek, 11.7.2024, ob 16.00 

četrtek, 18.7.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 9.7.2024 

AVGUST 

četrtek, 1.8.2024, ob 16.00

četrtek, 8.8.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 30.7.2024 

AVGUST 

četrtek, 22.8.2024, ob 16.00 

četrtek, 29.8.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 20.8.2024 

SEPTEMBER 

četrtek, 12.9.2024, ob 16.00 

četrtek, 19.9.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 10.9.2024 

OKTOBER 

četrtek, 3.10.2024, ob 16.00 

četrtek, 10.10.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 1.10.2024 

NOVEMBER 

torek, 29.10.2024, ob 16.00 

četrtek, 7.11.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

ponedeljek, 28.10.2024 

NOVEMBER 

četrtek, 21.11.2024, ob 16.00 

četrtek, 28.11.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 19.11.2024 

DECEMBER 

četrtek, 12.12.2024, ob 16.00 

četrtek, 19.12.2024, ob 16.00 

Rog. Slatina ali Celje 

torek, 10.12.2024 


Predavanja se izvajajo v naših prostorih na Kidričevi ulici 28 v Rogaški Slatini.
Izpit se izvaja v naših prostorih na Kidričevi ulici 28 v Rogaški Slatini ali na Gregorčičevi 4 v Celju.
koda 95, npk, voznik, temeljna kvalifikacija

Temeljno kvalifikacijo Voznik motornih vozil v cestnem prometu (t.i. kodo 95) morajo od 10. septembra 2008 dalje pridobiti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in od 10. septembra 2009 dalje vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3.500 kg. Po uspešno pridobljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo, na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oziroma se odloči za izdajo voznikove kartice. Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira. 

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če:

 • Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. septembra 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. septembra 2009 za voznike tovornih vozil (C in C+E kategorije). Za dokazilo šteje certifikat NPK voznik.
 • Je na dan 3. avgust 2001 opravljal delo voznika, pa ni bil vpisan v evidenci zbornice. Za dokazilo šteje potrdilo delodajalca.
 • Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. decembra 2006 dalje. Za dokazilo šteje ustrezno spričevalo.
 • Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca motornih vozil v cestnem prometu.

Temeljne kvalifikacije Voznik motornih vozil v cestnem prometu (kode 95) ne potrebujejo vozniki:

 • vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci,
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo,
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil),
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju,
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost,
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Dodatno

Več informacij o temeljnih kvalifikacijah najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Informacije in prijave

V program se vpišete s prijavnico, ki nam jo lahko pošljete na e-naslov koda95@prah.si ali po pošti na naslov Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina.

K prijavi je potrebno priložiti:
 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja ali potrdilo o opravljenem vozniškem dovoljenju,
 • dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija,…).

Več informacij:
Organizatorka izobraževanja: Anita Ogrizek, univ. dipl. ekon.
T: 03/819 19 80, M: 051/33 99 88, E: koda95@prah.si

Zaupajo nam že:

Kobal transporti, d.o.o., Prevozi Maček, d.o.o., Špedicija Goja, d.o.o., Reja transport, d.o.o., Semenič transport, d.o.o., Novak trans, d.o.o., Easytrans, d.o.o., Draganović, d.o.o., KAASS-Avto, d.o.o., VOC Celje, d.o.o., AGM Nemec, d.o.o., Flücher turizem, d.o.o., Magnum logistika, d.o.o., Eurotek, d.o.o., Intralog, d.o.o., Tur, d.o.o., DARS, d.d., Avtoline, d.o.o., Kostak, d.o.o., Žarn, d.o.o., Nivo Eko, d.o.o., Fijavž Logistics, d.o.o., Silo Jeličić, d.o.o., Perutnina Ptuj, d.d., Prevozništvo Daniel Fijavž, d.o.o., Klemen Piškur, s.p., Talum, d.d. in mnogi drugi.

Najnovejši dogodki