Prah šola vožnje

Temeljna kvalifikacija voznik KODA 95

TEMELJNA KVALIFIKACIJA VOZNIK KODA 95

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oz. se odloči za izdajo voznikove kartice. Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira.


Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če;

• Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije).

• Na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika pa ni bil vpisan v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).

• Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006.

• Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometuKraji izvedbe programa Temeljne kvalifikacije voznik
Celje in Rogaška Slatina


PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIK

Praktični izpit

K praktičnemu izpitu sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije, oziroma veljavno vozniško dovoljenje te kategorije. Praktični izpit se opravi preden kandidat opravlja teoretični del izpita. Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični izpit poteka na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti. Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, zajema znanja in cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Če inštruktor ugotovi, da voznik obvlada vsaj 70% predpisanih vsebin oceni, da je kandidat praktični izpit opravil.

Teoretični izpit

K teoretičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so že opravili praktični del izpita. Teoretični del izpita je v pisni obliki. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov in sicer so v prvem delu izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori med katerimi je samo eden pravilen, v drugem delu so opisna vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor v tretjem delu pa študija primera. Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk.

Komisija kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj, uspešno opravijo teoretični in/ali praktični preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo.


Kateri vozniki ne potrebujejo temeljne kvalifikacije oz. kode "95"?


• vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
• vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljnenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
• vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih oz. pokvarjenih vozil);
• vozil, ki se ujporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
• vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
• vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Informacije in prijave:

V programa usposabljanja se lahko vpišete v referatih Izobraževalnega centra PRAH v Celju na Gregorčičevi 4, v Ljubljani na Središki ul. 4, v Leskovcu pri Krškem - Žadovinek 36, na Ptuju - Potrčeva 15 ali v Rogaški Slatini na Kidričevi ulici 28. Prijavnico pa nam lahko pošljete tudi po pošti na naslov PRAH d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina, po elektronski pošti na e-naslov solavoznje@prah.si ali po fax-u na st. 03 819 19 81. Za dodatne informacije lahko pokličete na +386 51 33 99 88.RAZPORED predavanj in izpita:


Petek, 28.6.2019, ob 16.30

Sobota, 29.6.2019, ob 8.00

Nedelja, 30.6.2019, ob 8.00 (priprave na izpit)

Ponedeljek, 1.7.2019 ob 16.30 - TEORETIČNI IZPIT


- Izpit – praktični del preizkusa znanja bo potekal po razporedu, ki ga prejmete na predavanjih.

- Izpit – teoretični del preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznik motornih vozil bo v ponedeljek, 1.7.2019 ob 16.30 (prosimo, da pridete pol ure prej!).


Prijave zbiramo do srede, 26.6.2019. Prosimo, da nam izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na elektronski naslov solavoznje@prah.si ali na naslov Prah d.o.o., Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina.

Zraven priložite kopijo vozniškega dovoljenja in kopijo osebnega dokumenta.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na tel. št. 03 819 19 80 in +386 51 33 99 88 ter e-naslovu solavoznje@prah.si


Prijavnica_koda 95.doc

Naslednji termini:


-JULIJ: 26.7.2019 - 29.7.2019

-AVGUST: 9.8.2019 - 12.8.2019 in 23.8.2019 - 26.8.2019


Dodatno

Reference oziroma podjetja ki nam že zaupajo:


PROKAVAL d.o.o.

KVEDER D.O.O.

KAASS-AVTO d.o.o.

VOC CELJE, d.d.

KORATUR d.d.

AGM NEMEC d.o.o.

DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER s.p.

MAGNUM LOGISTIKA d.o.o.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

TOMAŽ HOHNJEC s.p.

BG TRANS d.o.o.

EKSTERA, TRGOVINA, PREVOZNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.

VILD, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

ADA-PA, PREVOTNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.

TUR D.O.O.

RUDOLF ŠOLINC S.P.

MESNINE ŽERAK, D.O.O., ROGATEC

HELIJ D.O.O.

DELIKATESA PREMIUM D.O.O.

K2 TRADE D.O.O.

in mnogi drugi...

Najnovejši dogodki