Prah šola vožnje

Globter - izobraževalno-povezovalna spletna platforma

Globter - izobraževalno-povezovalna spletna platforma

Namen projekta:
Za namene izobraževanja poklicnih voznikov in povezovanja njih s prevoznimi podjetji v Sloveniji razvijamo izobraževalno-povezovalno spletno platformo Globter. Gre za projekt, ki ga vodi projektna ekipa Skupine Prah, financira pa se iz lastnih virov.

Storitve projekta:
Platforma bo ponujala vrsto storitev, namenjenih iskanju, testiranju in izobraževanju bodočih poklicnih voznikov iz Slovenije, držav Evropske unije, držav zahodnega Balkana in tretjih držav. V okviru projekta bodo vzpostavljeni tudi testni centri za testiranje voznikov v različnih državah. Na podlagi rezultatov bodo vozniki usmerjeni v zanje ustrezno izobraževanje za izpopolnitev manka svojih kompetenc v svojih domačih državah, s čimer se bo za prevozna podjetja zagotavljalo ustrezno izobražen kader.

Ciljna skupina:

Spletna stran projekta:

Platforma ima vzpostavljeno svojo spletno stran.

Kontakt in več informacij:
Anja Polajžer, 040 581 567, anja.polajzer@prah.si

Najnovejši dogodki