Prah šola vožnje

Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvojJavni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«
Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija ključnih poslovnih procesov in vitki poslovni procesi – PRAH d.o.o.

Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost.

Trajanje: najkasneje do 10.septembra 2018.

Skupna vrednost projekta: 39.900,00 EUR

Višina subvencije: 19.950,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Najnovejši dogodki