Prah šola vožnje

Projekti

Aktualni projekti

Podjetja v Skupini Prah so aktivna in uspešna tudi na področju projektnega dela. Del projektov podjetja razvijajo in izvajajo samostojno, del projektov pa poteka v partnerstvu z drugimi podjetji oziroma organizacijami.

NAŠI AKTUALNI PROJEKTI:

Globter - izobraževalno-povezovalna spletna platforma
Za namene izobraževanja poklicnih voznikov in povezovanja njih s prevoznimi podjetji v Sloveniji razvijamo izobraževalno-povezovalno spletno platformo Globter. Gre za projekt, ki ga vodi projektna ekipa Skupine Prah, financira pa se iz lastnih virov.

Več o projektu.


Mobilni simulator vožnje
V Skupini Prah ekipa sodelavcev zadnji dve leti skupaj z zunanjimi strokovnjaki intenzivno razvija lasten mobilni simulator vožnje, ki ga bomo kmalu lahko predali v uporabo zainteresirani javnosti. Simulator osebnega vozila, ki je nameščen v posebej za ta namen predelani komori tovornega vozila, omogoča simulacijo vožnje v različnih cestno-vremenskih razmerah (lokalne, regionalne ceste in avtoceste; sončno, deževno, megleno vreme ...).

Več o projektu.


Temeljne kompetence v Posavju 2023-2029
V podjetju Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., smo z našo podružnico Krško bili uspešni na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za izvajanje projekta Temeljne kompetence v Posavju 2023–2029. Pod okriljem vodilnega partnerja Ljudske univerze Krško bomo do 30.6.2029 izvajali brezplačne izobraževalne programe za prebivalce v regiji Posavje.

Več o projektu.


VIP –  za varno izražanje in participacijo otrok in mladih skozi umetno inteligenco
Projekt VIP – za varno izražanje in participacijo otrok in mladih skozi umetno inteligenco stremi k celostnemu opolnomočenju otrok in mladih, starih med 6 in 29 let, na področju digitalnih kompetenc, povezanih z umetno inteligenco, za lažje, bolj varno in vključujoče rokovanje z novimi, naprednimi tehnologijami v vsakdanjem življenju.

Več o projektu.


Digitrajni učitelj
Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina je vključena v nacionalni projekt Digitrajni učitelj, katerega namen je dvig kompetentnosti strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavitev aktivne samoučeče se skupnosti.

Več o projektu.


NAŠI ZAKLJUČENI PROJEKTI:

MULTIGO - Nov poslovni model multimodalnega povezovanja in zagotavljanja kakovostnih in personaliziranih storitev komplementarnih ponudnikov pametnih in trajnostnih transportnih rešitev v cestnem prometu
V sodelovanju s prijaviteljem Nomago, d.o.o., vodilnim slovenskim ponudnikom cestnega potniškega prometa, ki intenzivno, na podlagi najnovejših tehnologij in trendov širi svoje področje razvoja delovanja na tuje trge ter ostala področja mobilnosti, smo se uspešno odrezali na javnem razpisu Demo Piloti II 2018 in od januarja 2019 do januarja 2023 izvajali pilotno-demonstracijski projekt MultiGO.

Več o projektu.


Atena - Učna pomoč
Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina je sodelovala v projektu ATENA - Izvajanje promocije, animacije in učne pomoči 2018-2022 pod vodstvom Šolskega centra Novo mesto. Namen projekta je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o projektu.


ASI 2017 IN ASI 2019 - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile
Za podjetja, izbrana na javnem povabilu ASI 2017 in ASI 2019, smo izvajali vodenje in izvedbo projekta, vključno z administracijo, pripravo zahtevkov in poročil, pripravo Strategij in izvajanjem izobraževalnih programov.Flavors of Styria
Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., je septembra 2018 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Flavors fo Styria (Okusi Štajerske). Gre za projekt, ki se je izvajal v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Več o projektu.


Munera 3
Višja strokovna šola Rogaška Slatina je sodelovala v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega so se na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je bil v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o projektu.


NAŠE REFERENCE:
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 • Ministrstvo za obrambo;
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije;
 • Zavod RS za zaposlovanje;
 • DARS, d. d.
 • Pošta Slovenije, d. d.
 • Elektro Ljubljana, d. d.;
 • Easytrans, d.o.o.,
 • Pfeifer, d.o.o.,
 • Špedicija Goja, d.o.o.,
 • Reja transport, d.o.o.,
 • Semenič transport, d.o.o.,
 • Kobal, d.o.o.,
 • Eurotek, d.o.o.,
 • Javne službe Ptuj, d. o. o.;
 • Slovenijales, d. o. o.;
 • Gebruder Weiss, d. o. o.
 • Splošna bolnišnica Celje;
 • Kemofarmacija, d. o. o.
 • VOC Celje, d. o. o.
 • Mikša transport, s. p.;
 • Žarn Krško, d. o. o.
 • Avtoline, d. o. o.
 • Talum, d. d.;
 • Kitak, d. o. o.;
 • Dinos, d. d.;
 • Europacific transport, d. o. o.;
 • Prevozi Maček, s. p.;
 • Komunala Laško, d. o. o.;
 • Coma Commerce, d. o. o.;
 • Papir Servis, d. o. o.;
 • Siel, d. o. o.;
 • Eurolinia, d. o. o.;
 • Asfalti Kovač, d. o. o.;
 • Kolektor CPG, d. d.;
 • MarTurA, d. o. o.

Najnovejši dogodki