Prah šola vožnje

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Kdaj lahko pričnete z usposabljanjem v šoli vožnje?

Z usposabljanjem v šoli vožnje lahko prične oseba, ko dopolni 16 let.

Kdaj lahko pričnete z vožnjo s spremljevalcem?

  • Ko dopolnite 16 let, 
  • v šoli vožnje opravite teoretični del usposabljanja za voznike motornih vozil B kategorije,
  • opravite teoretični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra, 
  • v šoli vožnje končate praktični del usposabljanja in
  • imate vozilo označeno s predpisano »L« tablico kvadratne oblike in zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov osebe ali druga oseba, pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši oziroma skrbniki.
Spremljevalec mora biti star najmanj 27 let, imeti mora vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije najmanj 5 let in v evidenci ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk.
Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravite na vaši najbližji upravni enoti, ko so izpolnjeni vsi pogoji.

Med vožnjo s spremljevalcem:
Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument. Spremljevalec pa mora imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B.

Kako dolgo lahko vozim s spremljevalcem?

S spremljevalcem lahko oseba vozi osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil B kategorije, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Kdaj lahko pričnete s samostojno vožnjo?

Ko dopolnite 18 let in opravite izpit pred izpitno komisijo.


Najnovejši dogodki