Prah šola vožnje

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI 2019

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI 2019

Vsem pridobiteljem sredstev na javnem povabilu ASI 2019 ponujamo v našem konzorciju strokovno vodenje in izvedbo projekta, ki vključuje:

 • administracijo projekta (najave izobraževanj, priprava terminskega načrta, vnos vseh podatkov v ISS portal, komunikacija s Skladom, priprava zahtevkov za izplačilo, priprava zaključnih poročil);
 • pripravo Strategije;
 • pester nabor izobraževanj in usposabljanj za zaposlene;
 • spremljanje rezultatov.

Ponujamo vam izobraževanja in usposabljanja s področja mehkih veščin:
 • Učinkovita komunikacija med zaposlenimi
 • Učinkovita komunikacija vodstva z zaposlenimi
 • Zdravi medosebni odnosi v podjetju
 • Najpogostejše težave v delovnih ekipah
 • ABC uspešnega vodenja
 • Odličnost v prodaji in komunikaciji s strankami
 • Ko nezdrav življenjski slog vaših zaposlenih izstavi svoj račun. Ga zmorete/znate poravnati?
 • Športna aktivnost naših zaposleni v in zunaj delovnega okolja
 • Zdrava in prilagojena prehrana

V naši ponudbi so tudi izobraževanja in usposabljanja s področja varne vožnje in prometne varnosti:
 • Eko, varčna in varna vožnja
 • Varna vožnja - e-mobilnost za voznike in sodobni pristopi skladiščenja
 • Varna vožnja –s tovornimi vozili nad 3.500 kg NDM, e-mobilnost za voznike in sodobni pristopi skladiščenja

Za izvedbo vseh naših izobraževanj in usposabljanj skrbi odlična ekipa izkušenih strokovnjakov, ki se je izkazala že pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj predhodnega javnega povabila ASI 2017.
Za več informacij kontaktirajte našo projektno pisarno:
T: +386 40 416 250
E: nadja.bezensek@prah.si

Najnovejši dogodki