Prah šola vožnje

Voznik začetnik

Trening varne vožnje za voznike začetnike

Za koga je dodatno usposabljanje voznikov začetnikov obvezno?

Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov je obvezno za vse voznike začetnike A2 ali A ali B kategorije, ki jim je bilo vozniško dovoljenje izdano po 13. 8. 2010. Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika, v katerem je navedena vadba varne vožnje. Dodatno usposabljanje mora voznik začetnik opraviti do izteka statusa voznika začetnika, v nasprotnem primeru ne izpolnjuje vseh pogojev za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Programa se voznik začetnik lahko udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.

Vadba varne vožnje

Dodatno usposabljanje je enodnevno in traja 10 pedagoških ur. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del, ki traja 1 pedagoško uro, se izvede v predavalnici v obliki predavanj oziroma kot razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji v ovinku, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.

Praktični del traja 6 pedagoških ur in se izvaja na poligonu Ljubečna pri Celju ali poligonu RaceLand Krško. Udeleženci se vadbe varne vožnje udeležijo z lastnim vozilom, razen pri praktičnih vajah, kjer se uporablja specializirano vozilo, ki simulira odnašanja zadka vozila (vrtljiva zadnja kolesa).

Skupinska delavnica o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa traja 3 pedagoške ure. Udeleženci se seznanijo z vzroki in s posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji. Izvede se isti dan kot vadba varne vožnje. Vključuje ugotavljanje slabosti in pozitivnih lastnosti obnašanja, ki so jih udeleženci opazili pri svoji vožnji, ugotavljanje razlogov za prehitro vožnjo in glavnih slabosti tvegane vožnje, razpravo o pogostosti vožnje pod vplivom alkohola in drugih opiatov ter možnih posledic takšne vožnje, predstavitev vpliva psihofizičnih sposobnosti na vožnjo, spodbujanje sposobnosti predvidevanja, opazovanja in ocenjevanja ter prilagajanja hitrosti prometni situaciji, ugotavljanje motenj, ki odvračajo pozornost voznika od vožnje ter predstavitev primernega odnosa voznikov do ostalih udeležencev v prometu.
 

Cena programa

Cena je z Uredbo o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa določena in znaša 125,00 evrov.

Naslednji termin:

TUKAJ lahko preverite naslednje termine usposabljanj.   

Informacije in prijave:

M: +386 51 33 99 88
E: solavoznje@prah.si


E-prijava na dodatno usposabljanje voznikov začetnikov.

Najnovejši dogodki