Prah šola vožnje

Kazenske točke

Kazenske točke - izbris

Komu je namenjeno dodatno usposabljanje za izbris kazenskih točk?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik vozniškega dovoljenja, ki doseže 4 in ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

OPOZORILO! Če je bila katera izmed kazenskih točk pridobljena z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, je udeležba na programu možna le po napotilu pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Poizvedba o številu kazenskih točk je možna z oddajo Potrdila iz evidence kazenskih točk, ki ga naslovite na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Potrdilo o uspešno zaključenem programu

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih izbrišejo iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk štiri kazenske točke. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave v obsegu 12 pedagoških ur in obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu.

Praktični del se izvede v obliki vadbe varne vožnje na poligonu z vozilom udeleženca usposabljanja in traja 6 pedagoških ur.

Lokacija: poligon Center varne vožnje ZŠAM Celje (Ljubečna pri Celju) in poligon RaceLand Krško

Cena programa

Cena dodatnega usposabljanja za varno vožnjo znaša 250,00 evrov.

Informacije in prijave

M: +386 33 99 88
E: solavoznje@prah.si


E-prijava na dodatno usposabljanje za varno vožnjo.

Najnovejši dogodki