Prah šola vožnje

Prikaz najnovejših dogodkov

Podelitev spričeval o poklicni maturi v Krškem formalnim izobraževalnim programom Logistični tehnik in Predšolska vzgoja.

Datum objave: 21. 07. 2016

V Krškem smo 7.7.2016 podelili spričevala o poklicni maturi slušateljem programa Logistični tehnik in Predšolska vzgoja.
Ob zakusku so SLUŠATELJI ter profesorji v prijateljski atmosferi izmenjali mnenja in predloge o izobraževalnem procesu.

Najnovejši dogodki