Prah šola vožnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje (NPI)

Naziv in stopnja poklicne izobrazbe

 • Pomočnik/Pomočnica pri tehnologiji gradnje (III)

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja dve leti.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • osnovnošolsko izobraževanje.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora kandidat uspešno opraviti:
 • splošno izobraževalne predmete:
 • obvezne strokovne predmete;
 • izbirne strokovne predmete;
 • odprti del kurikula;
 • interesne dejavnosti;
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Obseg zaključnega izpita

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Rogaški Slatini.

Več

Najnovejši dogodki