Prah šola vožnje

Voznik (SPI)

Programi

Naziv in stopnja poklicne izobrazbe

 • Voznik/Voznica motornih vozil (IV)

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:
 • splošno izobraževalne predmete;
 • obvezne strokovne predmete;
 • izbirne strokovne predmete;
 • odprti del kurikula;
 • interesne dejavnosti;
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit (pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C1 ali C ali D1 ali D).
Zaključeno izobraževanje po programu omogoča pridobitev Temeljne poklicne kvalifikacije (koda "95").

Obseg zaključnega izpita

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • storitev in zagovor.

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Rogaški Slatini;
 • Ljubljani;
 • Celju in 
 • Krškem.

Več

Najnovejši dogodki