Prah šola vožnje

Logistični tehnik (SSI)

Naziv poklicne izobrazbe

 • Logistični tehnik/Logistična tehtnica

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanja traja štiri leta.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • ima zaključene oziroma nezaključene posamezne letnike katerekoli srednje strokovne šole.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora kandidat uspešno opraviti:
 • splošno izobraževalne predmete;
 • obvezne strokovne predmete;
 • izbirne strokovne predmete;
 • odprti kurikul;
 • interesne dejavnosti;
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in 
 • poklicno maturo.

Obseg poklicne mature

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
 • pisni in ustni izpit iz logistike;
 • pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike in
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Rogaški Slatini;
 • Ljubljani;
 • Celju in 
 • Krškem.

Več

Najnovejši dogodki