Prah šola vožnje

Predšolska vzgoja (PT)

Naziv poklicne izobrazbe

 • Vzgojitelj/Vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja eno leto.
 • Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • četrti letnik gimnazije ali
 • zaključni letnik kateregakoli izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora kandidat uspešno opraviti:
 • obvezne strokovne predmete;
 • izbirne strokovne predmete;
 • odprti kurikul;
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • poklicno maturo.

Obseg poklicne mature

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine;
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok;
 • pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike in
 • izpitni nastop in zagovor.

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Krškem.

Več

Najnovejši dogodki