Prah šola vožnje

Novosti

(P)ostani aktiven podjetnik

Datum objave: 02. 08. 2018
Pod okriljem prijavitelja Ljudske univerze Rogaška Slatina sodelujemo v projektu (P)ostani aktiven podjetnik, katerega cilj je ustvariti podjetnikom prijazno okolje, v katerem bodo lažje udejanjali svoje podjetniške ideje in imeli na voljo podporo prijavitelja in partnerjev projekta. Projekt traja od 12. aprila 2018 do 28. februarja 2019, njegova vrednost pa je 33.077,02 evra. V okviru projekta organiziramo različne aktivnosti, delavnice, seminarje, tečaje in predstavitve:

1. Poslovna angleščina za podjetnike
2. Poslovna nemščina za podjetnike
3. Poslovna ruščina za podjetnike
4. Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
5. Javno nastopanje in komuniciranje z mediji
6. Prepoznavanje, obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu
7. Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, mentorstvo skupine, izdelava individualnega načrta)
8. Pot v samostojnost
9. Preverjanje in razvoj poslovne ideje
10. Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidiki podjetništva
11. Umetnost marketinga
12. Poslovno okolje, v katerem delujemo lokalno, regionalno in nacionalno
13. Mreženje

Več o projektu najdete tukaj.

Najnovejši dogodki