Prah šola vožnje

Novosti

Prenovljen študijski program Logistično inženirstvo

Datum objave: 01. 04. 2022


S študijskim letom 2022/2023, ki se začne 1. oktobra 2022, bomo tudi na naši Višji strokovni šoli Rogaška Slatina začeli z izvajanjem prenovljenega študijskega programa Logistično inženirstvo. Do prenove je prišlo na pobudo višjih šol in delodajalcev, prenovljen program pa je še bolj praktično usmerjen in ponuja znanja, ki jih delodajalci iščejo pri svojih zaposlenih in so potrebna v vsakdanjem delu.

Vse informacije o prenovljenem programu ter priznavanju že opravljenih obveznosti v trenutnem programu dobite v naših referatih.

Najnovejši dogodki