Prah šola vožnje

Novosti

Vpisi v izobraževanje odraslih 2022/2023

Datum objave: 30. 08. 2022


Zaradi avtomatizacije vpisnega postopka za vpis sledite navodilom v nadaljevanju.

Za vpis v naše izobraževalne programe, tako srednješolske kot višješolske, mora kandidat izpolniti prijavnico. Prijavnico je možno izpolniti v fizični ali elektronski obliki. V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnjevanju prijavnice, se obrnite na sodelavke v referatu. Ne glede na način izpolnjevanja prijavnice (fizično ali elektronsko), ne pozabite na obvezne priloge (osebni dokument, kopije zahtevanih spričeval, ostala dokazila o dosedanji izobrazbi). S fizično izpolnjeno oziroma elektronsko oddano prijavnico se nato oglasite na sam vpis v naše referate v času njihovih uradnih ur.

Prijavnica za vpis na Srednjo strokovno in poklicno šolo Rogaška Slatina: fizično ali elektronsko izpolnjevanje.

Prijavnica za vpis na Višjo strokovno šolo Rogaška Slatina: fizično ali elektronsko izpolnjevanje.

Pozor!!!
V srednješolske programe se je možno vpisati do 30. junija 2023, v višješolski program pa do 15. oktobra 2022.

Najnovejši dogodki