Prah šola vožnje

Novosti

Predbožični dan odprtih vrat projekta Flavors of Styria

Datum objave: 12. 12. 2019


V četrtek, 19. 12. 2019, smo pod mariborskim Pohorjem gostili predbožični dan odprtih vrat projekta Flavors of Styria (Okusi Štajerske).

   


Projekt Flavors of Styria se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP". Nosilec projekta je Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., v projektu pa sodeluje še 15 partnerjev. Cilj projekta je oblikovati velik integralni turistični produkt, ki enovito promovira štajersko regijo in združuje 12 manjših integralnih turističnih produktov. Skupna vrednost projekta je 167.590,50 evra, projekt pa se izvaja do 31. 12. 2021.

Projekt Flavors of Styria sofinancirata Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 


Najnovejši dogodki