Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozil AKategorijo vozil A lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 24 let ali minimalno 20 let, če ima najmanj dve leti kategorijo A2
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči v kolikor ga še nismo nikoli opravljali, 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 20 ur,
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • PRVA POMOČ
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE – odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).
Prijavi se na CPP

Kategorijo vozil A1 lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 16 let. A1 do 125 ccm in do 11kw
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo Tečaj prve pomoči če delamo izpita za A1 oz. v kolikor ga še nismo nikoli opravljali, 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 24 ur – ( A1 kategorija) oz. 8 ur ( A2 ali A kategorija , kandidat ki ima že opravljeno B kategorijo)
 • opravimo Teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 20 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • PRVA POMOČ
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE – odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT (OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).

Kategorijo vozil A2 lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let, A2 do 35 kw, min 400 ccm
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo Tečaj prve pomoči v kolikor ga še nismo nikoli opravljali, 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur (kandidat ki ima že opravljeno B kategorijo)
 • opravimo Teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 20 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • PRVA POMOČ
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE – odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE).

Kategorijo vozil AM lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 15 let; Prostornina motorja ne sme presegati 50 ccm in doseže najvišjo hitrost 45 km/h). 
Postopek opravljanje vozniškega izpita AM kategorije:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 20 ur
 • opravimo Teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 16 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični in praktičen del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE– odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE).

Najnovejši dogodki