Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozil AIzpit za kategorijo vozil A lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 24 let ali minimalno 20 let, če ima najmanj dve leti opravljen izpit iz kategorije A2
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči (v kolikor ga še nismo nikoli opravljali), 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prvi pomoči in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).
Prijavi se na CPP

Kategorijo vozil A1 lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 16 let (A1 do 125 ccm in do 11kw).
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči (če delamo izpit za A1 oz. v kolikor ga še nismo nikoli opravljali), 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 24 ur za A1 kategorijo oziroma 8 ur za A2 ali A kategorijo, če ima kandidat že opravljeno B kategorijo),
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorijo vozil A2 lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let (A2 do 35 kw, min 400 ccm).
Postopek opravljanja vozniškega izpita:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči (v kolikor ga še nismo nikoli opravljali), 
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur (kandidat, ki ima že opravljeno B kategorijo),
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorijo vozil AM lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 15 let (prostornina motorja ne sme presegati 50 ccm, motor doseže najvišjo hitrost 45 km/h). 
Postopek opravljanja vozniškega izpita AM kategorije:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 20 ur,
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 16 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični in praktičen del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Najnovejši dogodki