Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozil DKategorijo D lahko opravljajo osebe, ki imajo: 

 • 24 let ali 21 let, če imajo opravljen program Temeljne kvalifikacije (TK).
Postopek opravljanja vozniškega izpita D kategorije: 
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorijo D1 lahko opravljajo osebe, ki imajo: 

 • 21 let.
Postopek opravljanja vozniškega izpita D1 kategorije: 
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 8 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorijo D+E lahko opravljajo osebe, ki imajo: 

 • 24 let ali 21 let, če imajo opravljen program Temeljne kvalifikacije (TK).
Postopek opravljanja vozniškega izpita D+E kategorije: 
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 4 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 16 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Najnovejši dogodki