Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozila BKategorijo B lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let in 16 let vožnja s spremstvom
Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ 8 sedežev, ter tovorna in druga motorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg.

Postopek opravljanje vozniškega izpita B kategorije
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo Tečaj prve pomoči če delamo izpita
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 24 ur 
 • opravimo Teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 20 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • PRVA POMOČ
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE– odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE)

Kategorijo BE lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let
Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa vozila in priklopnega vozila skupaj presega 4250 kg in ne presega 7000 kg.

Postopek opravljanje vozniškega izpita BE kategorije
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 4 ur 
 • opravimo Teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje – min. 16 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE– odvožene vaje po programu,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE
KODA 96 do 4.250 kg NDM

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smemo voziti vozilo , kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji.
Ko opravimo praktični del izpita s tako skupino vozil i mamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil – KODA 96.

Predpisana starost:
 • Koda 96 do 4.250 kg NDM - 18 let

Postopek opravljanje vozniškega izpita BE – KODA 96 do 4.250 kg kategorije
 • praktična vožnja – min. 9 ur,
 • sledi Preizkus praktičnega dela na izpitnem centru – Izpitna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignemo vozniško dovoljenje – na izpitnem centru ali na upravni enoti.
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE– odvožene vaje po programu,
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE

Najnovejši dogodki