Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozila BKategorijo B lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let ali 16 let za vožnjo s spremstvom.
Kategorija B pomeni, da bomo vozili motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ 8 sedežev, ter tovorna in druga motorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

Postopek opravljanja vozniškega izpita B kategorije:
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 24 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 20 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorijo B+E lahko opravlja oseba, ki ima:

 • 18 let.
Kategorija B+E pomeni, da bomo vozili skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa vozila in priklopnega vozila skupaj presega 4.250 kg in ne presega 7.000 kg.

Postopek opravljanja vozniškega izpita B+E kategorije: 
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v obsegu 4 ur, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 16 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja),
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).
KODA 96 (za vožnjo vozil do 4.250 kg NDM)

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smemo voziti vozilo, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji.
Ko opravimo praktični del izpita s tako skupino vozil, imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil – KODA 96.

Predpisana starost:
 • 18 let.

Postopek opravljanja vozniškega izpita B+E – KODA 96 do 4.250 kg kategorije: 
 • praktična vožnja (min. 9 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja),
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu) in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Najnovejši dogodki