Prah šola vožnje

Šola vožnje kategorija vozil FKategorijo F lahko opravljajo osebe, ki imajo: 

 • 16 let (konstrukcijska hitrost ne presega 40 km/h),
 • 18 let (konstrukcijska hitrost presega 40 km/h),
 • tisti, ki so že pridobili B kategorijo, potrebujejo za izdajo F kategorije le tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.
Postopek opravljanja vozniškega izpita F kategorije: 
 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo tečaj prve pomoči,
 • opravimo CPP tečaj, 
 • opravimo teoretični del izpita na izpitnem centru,
 • sledi pričetek praktične vožnje (min. 16 ur),
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (izpitna vožnja) in
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru lahko dvignemo vozniško dovoljenje (na izpitnem centru ali upravni enoti).
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje (odvožene vaje po programu),
 • zdravniško spričevalo in
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).


Najnovejši dogodki