Prah šola vožnje

Logistično inženirstvo

Naziv in stopnja poklicne izobrazbe

 • Inženir logistike/Inženirka logistike (VI/1)

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževalni program traja dve leti.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
 • splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih;
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora kandidat uspešno opraviti vse obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...):
 • vse obvezne module in predmet v obsegu 57 kreditnih točk:
  • komunikacija (20 KT)
  • logistika (15 KT)
  • poslovno-pravni modul (15 KT)
  • predmet Uporabna matematika v logistiki (7 KT)
 • dva izmed izbirnih modulov v obsegu 48 kreditnih točk:
  • cestni promet 1 in 2
  • poslovna logistika 1 in 2
 • en izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk:
  • predmet Špedicija in transportno zavarovanje
  • predmet Trženje in kakovost storitev
 • en prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk
 • diplomsko delo z zagovorom v obsegu 5 kreditnih točk

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
 • Rogaški Slatini in
 • Ljubljani.

Več

Najnovejši dogodki