Prah šola vožnje

Logistično inženirstvo

Naziv in stopnja poklicne izobrazbe

  • Inženir logistike/Inženirka logistike (VI/1)

Trajanje izobraževanja

  • Izobraževalni program traja dve leti.
  • Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno dokončal:
  • splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih;
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Študijski program in pogoji za dokončanje

Od oktobra 2022 dalje izvajamo prenovljen študijski program Logističnega inženirstva (za opis predmeta kliknite na predmet):

Predmet                                                                    Obvezno/Izbirno           Število KT/ur 
1. letnik:
Poslovno komuniciranje in vodenje Obvezno 5 KT 
Strokovna terminologija v tujem jeziku Obvezno 5 KT 
Računalništvo in informatika v logistiki                        Obvezno                            5 KT 
Uporabna matematika v logistiki Obvezno 5 KT 
Osnove ekonomike v logistiki Obvezno 5 KT 
Osnove logistike Obvezno 7 KT 
Prevozna sredstva v logistiki Obvezno 5 KT 
Skladiščna tehnika in tehnologija                      Obvezno 5 KT 
Pogodbeno pravo (OK 1)   Obvezno 5 KT 
Praktično izobraževanje 1 Obvezno 13 KT (400 ur) 

2. letnik:
Oskrbovalne verige                                           Obvezno                            5 KT 
Digitalizacija logističnih procesov Obvezno 5 KT 
Podjetništvo Obvezno 5 KT 
Logistika v nabavnem in prodajnem procesu             Obvezno 5 KT 
Distribucijska logistika Izbirni modul 
Načrtovanje izvedbe transportnega procesa Obvezno 7 KT 
Distribucija zadnje milje Obvezno 5 KT 
Varnost v prometu in varstvo pri delu (OK 2)Obvezno 5 KT 
Špedicija in transportno zavarovanje (PIP)Izbirno 5 KT 
Praktično izobraževanje 2 Obvezno 13 KT (400 ur) 
Diplomsko delo Obvezno 5 KT 

V drugem letniku študent izbere enega od dveh izbirnih modulov. Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora kandidat uspešno opraviti vse obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...).

Izvajanje programa

Izobraževalni program se izvaja v:
  • Rogaški Slatini in
  • Ljubljani.

Več

Najnovejši dogodki