Prah šola vožnje

Mednarodna mobilnost

Na Višji strokovni šoli Rogaška Slatina se zavedamo pomena mednarodnega sodelovanja in izkušenj. Smo nosilci listine Erasmus, ki našim študentom in osebju omogoča opravljanje obveznosti in pridobivanje novih znanj v tujini.

Listino smo uspešno podaljšali za obdobje 2021-2027, kar nam tudi v bodoče omogoča mednarodno sodelovanje in mobilnost.
Mobilnost študentov


Kaj Erasmus+ omogoča študentu?

 • Da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav.
 • Da je oproščen stroškov šolnine v tujini.
 • Da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti.
 • Da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav.
 • Da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.
 • Da spozna življenje v drugi državi, osebnostno raste, širi svojo socialno mrežo in pridobiva neprecenljive delovne izkušnje.


Kako dolgo traja izmenjava?

 • Praksa od 2 meseca do 12 mesecev.
 • Študij od 3 mesece do 12 mesecev.


Kdo lahko sodeluje?

 • Za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole.
 • Za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole.
 • Študent mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge držav, in je vpisan na višješolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država ter ob upoštevanju narave programa.
 • Študentu se lahko status Erasmus+ dodeli večkrat (tako za študij kot za prakso), skupaj za največ 12 mesecev.
 • Vsaj ena od obeh držav (matična ali gostiteljica) mora biti država članica EU.


Mobilnost osebja


Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?

 • Da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah.
 • Da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih.
 • Da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve.
 • Da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve.
 • Da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.


Kako dolgo traja izmenjava?

 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca.
 • Usposabljanje od 1 tedna (5 delovnih dni) do 2 meseca.


Kdo lahko sodeluje?

 • Zaposleni mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) z Višjo strokovno šolo Rogaška Slatina.
 • Zaposleni mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi.
 • Za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (višješolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino.
 • Vsaj ena od obeh držav (matična ali gostiteljica) mora biti država članica EU.

Najnovejši dogodki