Prah šola vožnje

Karierni center

Šola omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje naših študentov, zaposlenih in zunanjih strokovnih sodelavcev, in sicer: s spodbujanjem doseganja še višje in širše javno veljavne izobrazbe, sodelovanjem na domačih in tujih mednarodnih konferencah, kongresih, simpozijih in delavnicah.

Karierni center deluje dvoplastno, in sicer:
  • Za zaposlene oz. sodelujoče (pedagoški, znanstveni in nepedagoški kader):
    • oblikovanje kariernega načrta za vsakega posameznika, ki temelji na strokovnem in osebnostnem razvoju in napredku.
  • Za študente in diplomante (pomoč in svetovanje pri iskanju potencialnih delodajalcev, pripravi zaposlitvene dokumentacije, seznanjanje z možnostmi nadaljnjega izobraževanja ...).
Karierni center pri svojem delovanju uporablja najnovejše metode dela, kot so Profile XT, Check point – 360, Profiles Skill Builder, Profiles workforce compatibility, Profiles performance indicator itd.

V kariernem centru vas pričakuje strokovna sodelavka Nadja Bezenšek. Za vas je dosegljiva tudi preko elektronske pošte vssreferat@prah.si in telefonske številke 040 416 250.

Najnovejši dogodki