Prah šola vožnje

Poki

POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Prah d.o.o. se zaveda pomembnosti kakovosti izobraževanja odraslih. Zato je naš osnovni cilj nuditi kakovostno izobraževanje, svetovanje, informiranje in posredovanje uporabnega znanja vsem koristnikom naših storitev ter jih obenem spodbujati k vseživljenjskemu učenju.
V projekt smo se vključili, ker želimo nuditi našim slušateljem, predavateljem in zaposlenim najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Projekt sofinancirata in podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da uporabnikom naših storitev zagotavljamo naslednje:
  • Vsem udeležencem izobraževanja nudimo svetovanje, spremljanje in učno pomoč v izobraževalnem procesu.
  • Zagotavljamo individualni pristop, interna gradiva, prilagojeno učno okolje in strokovno izobraženi kader.
  • Učiteljem, udeležencem in drugim strokovnim delavcem zagotavljamo spodbudno delovno okolje v multimedijsko opremljenih učilnicah in prostorih.
  • Zagotavljamo ustrezno komunikacijo u učitelji in drugimi strokovnimi delavci.
  • Nudimo kakovostne storitve z vsemi spremljevalnimi dejavnostmi.
  • Naša največja skrb je zadovoljstvo udeležencev izobraževanja, učiteljev in drugih partnerjev.
  • izobraževanje prah, naložba v vašo prohodnost    
              izobraževanje prah, kakovostno izobraževanje              izobraževanje prah, republika slovenija, ministrstvo za izobraževanje

Najnovejši dogodki