Prah šola vožnje

Reference

Reference organizacije IC Prah

Organizacija Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., sodeluje z več kot 300 poslovnimi partnerji v Sloveniji in v tujini.

Z eno večjih madžarskih založniških agencij iz Budimpešte, Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft, organizacija Prah d.o.o. sodeluje že več kot 5 let. Trenutno sodelujemo v dvoletnem mednarodnem Leonardo da Vinci projektu mobilnosti, imenovan ´Mental issues in job - centers.´ Cilj tega projekta je na evropskem nivoju s pomočjo primerjav med državami ustvariti sliko stanja v evropskih državah in oblikovati program usposabljanja za zaposlene na zavodih za zaposlovanje, ki bo le – tem pomagal pri obravnavanju strank z duševnimi problemi, jih naučil prepoznati znake duševne stiske in ravnanja v primerih, ko obravnavajo stranko s takšnimi težavami. S pomočjo projekta se bo razvil vzorec ukrepanja na zavodih za zaposlovanje, ki bo pomagal tako zaposlenim kot tudi njihovim strankam pri lažjemu reševanju težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo na zavodih za zaposlovanje. V zvezi s tem projektom organizacija Prah izobraževalni center že več let aktivno deluje na pripravi programa-delovni sestanki z koordinatorjem projekta v Budimpešti in v Sloveniji ter pripravi programa. V sklopu sodelovanja z madžarskim partnerjem organizacija Prah izobraževalni center pripravlja prijavo za evropski projekt, imenovan »SUIPREL-Tackling suicide prevention in the elderly from health care to community interventions« (HORIZON 2020)-kako prepoznati samomorilska nagnjena in jih preprečiti.

V projektu mobilnosti »Mental issues in job – centers« Prah d.o.o. sodeluje že dve leti (2013-2014) z naslednjimi partnerji:


- Digital Research & Communication, podjetje iz Rima, Italije, ki se ukvarja z digitalnimi raziskavami; organizacija v projektu sodeluje s psihologi, profesorji in študenti Policlinice Universitario di Tor Vergata, univerzitetno bolnišnico ter s Parco Scientifico Romano, parkom znanosti, ki skrbi za deseminacijo projekta;

- V projektnih aktivnostih med drugimi aktivno sodeluje tudi partnerska organizacija Zavod za izobraževanje, pospeševanje podjetništva in regionalni razvoj.

- S podjetjem The United Euro Bridge iz Londona, Velike Britanije, prostovoljno organizacijo, ki se ukvarja z zaposlovanjem ljudi; podjetje sodeluje z organizacijo Full of Life, ki se ukvarja z usposabljanjem ljudi s posebnimi potrebami za samostojnost v življenju;

- S svetovalno agencijo Smart Solution Technology SRL iz Craiova, Romunija, ki v projektu sodeluje s SC. CASA DE EDITURA "MAIASTRA", ki s pomočjo psihologov izvaja različne tečaje in delavnice za nezaposlene ter The Training department of the National Agency for Employment of Dolj County, agencijo za zaposlovanje;

- Akademie Überlingen Verwaltungs GmbH, organizacija za poklicno izobraževanje iz Wemingerod, Nemčija, ki sodeluje z organizacijo KoBa Jobcenter LK Harz, zavodom za zaposlovanje;

- ÇAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, organizacija za vseživljenjsko učenje iz Denizla, Turčija;ki v projektu sodeluje s The Public Education Center of Çal., izobraževalnim centrom.

V sklopu programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo, organizacija sodeluje s strokovnjaki s področja medicine, psihiatrije in psihologije in ostalimi poslovnimi partnerji:

- Polje Harmonije , d.o.o., Novo mesto- Na podlagi pogovora s posameznikom in pregleda kartoteke zdravnik ugotovi ali je smiselna vključitev v delavnico. Delavnica je namenjena aktivaciji dolgotrajno brezposelne osebe in njegovi vključitvi na trg dela. Prav tako zdravnik definira omejitve v zvezi z zaposlovanjem in dela, ki bi jih lahko opravljal nato se odloči ali je oseba primerna za delavnico. Sodelovanje poteka v letih 2013 in 2014.

- Delaj dobro, prevajanje in izobraževanje, d.o.o., Maribor- kot član strokovnega tima s področja psihologije za namene ocene delozmožnosti, prepoznavanja težav in potenciala posameznega udeleženca. Sodelovanje poteka od leta 2013.

- Šola odličnosti, Nena Dautanac s.p., Metlika-motivacijska govornica, ki je sodelovala v Delavnici za učinkovit nastop na trgu dela (kot motivatorka udeležencev za soočanje in spopadanje s težavami, pomoč pri razvijanju samopodobe, pomoč pri razvijanju socialnih spretnosti in veščin, spodbuda udeležencev pri širjenju in krepitvi lastne socialne mreže), sodelovanje poteka od leta 2013 dalje.

- LABTEH d.o.o., vse za laboratorij, steklopihaštvo, kaljena stekla, Ljubljana: organizacija steklopihaških delavnic kot svetovanje, spodbujanje in motiviranje udeleženca k aktivni vlogi pri vrnitvi na trg dela, sodelovanje poteka od leta 2013.

- Psihološko svetovanje, Dubravka Hrovatič, s.p., Novo mesto: predstavlja strokovni tim kot socialna delavka. Neaktivnim osebam je predstavila Center za socialno delo. Sodelovanje poteka od leta 2013.

- Kmetijsko-gospodarski zavod, Novo mesto: predstavitev Zavoda dolgotrajno brezposelnim osebam, motivacija za ekološko vrtnarjenje, prodaja lastnih kmetijskih izdelkov. Sodelovanje poteka od leta 2013 dalje.

- Razvojno informacijski center Novo mesto: možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja, predvsem brezplačnega, vključitev v brezplačne delavnice. Sodelovanje poteka od 2013 dalje.

- Kozmetika Afrodita d.o.o.-predstavitev zelo uspešnega podjetja v Rogaški Slatini dolgotrajno brezposelnim osebam. Prikaz dejavnosti podjetja in možnost nakupa izdelkov. Sodelovanje poteka od leta 2008 dalje.

- Orglarstvo Škrabl, Rogaška Slatina- predstavitev podjetja dolgotrajno brezposelnim osebam, ki izdeluje orgle. Sodelovanje poteka od leta 2008 dalje.

- Pivnica Rogaška Slatina- pitje zdravilne vode-Donat MG, Styria: sodelovanje poteka od 2005 dalje.Najnovejši dogodki