Prah šola vožnje

Novosti

Vpisi v novo šolsko leto

Datum objave: 13. 08. 2019

S 1. septembrom začenjamo vpise v naše izobraževalne programe na 4 lokacijah. Uradne ure referatov, ko so možni vpisi, so:

Rogaška Slatina
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00-15.00
sreda: 8.00-17.00

Krško
ponedeljek-petek: 8.00-15.00

Ljubljana
torek, sreda, četrtek: 16.00-18.00

Celje
ponedeljek-petek: 10.00-14.00

Ponujamo vam 18 odličnih izobraževalnih programov:
1. Pomočnik pri tehnologiji gradnje
2. Bolničar negovalec
3. Gastronom hotelir
4. Trgovec
5. Upravljavec težke gradbene mehanizacije
6. Voznik
7. Zidar
8. Ekonomski tehnik (SSI)
9. Ekonomski tehnik (PT)
10. Elektrotehnik
11. Logistični tehnik (SSI)
12. Logistični tehnik (PTI)
13. Predšolska vzgoja (SSI)
14. Predšolska vzgoja (PT)
15. Strojni tehnik
16. Tehnik računalništva
17. Logistično inženirstvo
18. Management transportne logistike

Povračilo šolnin - razpis

Datum objave: 01. 02. 2019

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podaljšal "Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I" do leta 2022. Vsi, ki ste se šolali od šolskega leta 2014/2015 dalje oziroma se še boste šolali in si sami plačali šolnino, ste upravičeni do povračila stroškov šolanja (vpisnine, šolnine, izpitnih taks za posamezne izpite, poklicne mature ali zaključnega izpita). Do sofinanciranja so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in bodo zaključili izobraževanje do 30. 9. 2022.

Pogoj za prijavo na javni razpis je pridobitev višje stopnje izobraževanja (največ do pridobitve V. stopnje) in plačilo šolnine z lastnimi sredstvi.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.

(P)ostani aktiven podjetnik

Datum objave: 02. 08. 2018Pod okriljem prijavitelja Ljudske univerze Rogaška Slatina sodelujemo v projektu (P)ostani aktiven podjetnik, katerega cilj je ustvariti podjetnikom prijazno okolje, v katerem bodo lažje udejanjali svoje podjetniške ideje in imeli na voljo podporo prijavitelja in partnerjev projekta. Projekt traja od 12. aprila 2018 do 28. februarja 2019, njegova vrednost pa je 33.077,02 evra. V okviru projekta organiziramo različne aktivnosti, delavnice, seminarje, tečaje in predstavitve:

1. Poslovna angleščina za podjetnike
2. Poslovna nemščina za podjetnike
3. Poslovna ruščina za podjetnike
4. Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
5. Javno nastopanje in komuniciranje z mediji
6. Prepoznavanje, obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu
7. Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, mentorstvo skupine, izdelava individualnega načrta)
8. Pot v samostojnost
9. Preverjanje in razvoj poslovne ideje
10. Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidiki podjetništva
11. Umetnost marketinga
12. Poslovno okolje, v katerem delujemo lokalno, regionalno in nacionalno
13. Mreženje

Več o projektu najdete tukaj.

Najnovejši dogodki