Prah šola vožnje

Karierni center

Karierni center

Karierni center

Višja strokovna šola Rogaška Slatina ima svoj karierni center, katerega vodja je Saša Ogrizek (03 819 19 80, referat@prah.si). Karierni center omogoča vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje zaposlenim in študentom, tudi diplomantom naše šole. Pri svojem delu karierni center uporablja sodobne metode, kot so Profile XT, Check Point - 360, Profiles Skill Builder, Profiles Workforce Compatibility, Profiles Performance Indicator itd.

Najnovejši dogodki